5. LİSELERARASI FÜTÜRİST SENARYO YARIŞMASI HAKKINDA

“Elli Yıl Önceden, Elli Yıl Sonraya” 18 - 19 Nisan 2013”

Yer: Özel Sezin Lisesi

Özel Sezin Okulu, yarınlara hazırlanmak konusunda yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak için yaratıcı fikirler, öneriler, alternatifler ve çeşitli senaryoları paylaşmak üzere Fütüristler Derneği ile bu sene beşincisini  düzenlediği etkinlikte,  konuyu  “50 Yıl Önceden 50 Yıl Sonraya” olarak belirledi. Özel Sezin Okulu’nun 1963 yılında kuruluşu kapsamında belirlenen bu temayla 50 yıl öncesini inceleyerek gelecek 50 yılın tasarlanması amaçlandı. İnsanoğlu görmediği bir şeyi hayal edemiyor. Bilinmeyenle çelişkisi devam ederken onu anlamlandırmak için kanıt arıyor, geçmişi değerlendirmek, olanı olduğu gibi görmek ve buradan gelecek yaratmak hevesiyle dünyayı kurguluyor. Geriye dönüp  bakıldığında milyarlarca yıllık dünya tarihinde  elli yılın hesabı sorulamaz belki; ama geçmiş elli yıl gelecek elli yıla ışık tutabilir, onu anlamamızı kolaylaştırabilir. Genç fütüristlerin birikiminden, bakışından, hayal gücünden ve kurgusundan gelecek elli yıllar şekillenebilir.Özel Sezin Lisesi Fütürist Senaryo Sunumu


Özel Sezin Lisesi Fütürist Senaryo Sunumu

Kendilerini geleceği tasarlamakla yükümlü gören gençleri, konusunda uzman kişilerle bir araya getiren Özel Sezin Okulu, “Future are Kids” sözünün etrafında şekillenen  ortak bir çalışma alanı yarattı. Bu çalışma ortamını destekleyen en önemli unsurlardan biri de Sanat Bölümü’nün büyük emek ve çabayla  hazırladığı, yaratıcılığın ön planda olduğu iç mekân düzenlemesiydi.


 

50 YIL ÖNCE 50 YIL SONRA” konulu 5. Fütürist Senaryo Yarışması ve çalıştaylarda  yer alan okullar;
  • Özel Alev Lisesi
  • Darüşşafaka Eğitim Kurumları
  • Özel Okan Anadolu Lisesi
  • Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
  • Özel Sezin Lisesi
  • TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi
  • Üsküdar Amerikan Özel Lisesi

5. Fütürist Senaryo Yarışması’nın ilk günü, katılımcı okulların senaryoları, “Back to the Future” çalıştayları, FSY konuşmacılarının ve FSY jüri üyelerinin renkli, ufuk açıcı sunumları ve çalışmalarıyla oldukça yoğun biçimde geçti. Konularında uzman ve tanınmış fütüristlerle yapılan röportajlar ve konuklarımızın dillendirdiği uzgörülü düşünceler, hepimizin zihninde farklı pencereler açtı.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Fütürist Senaryo Yarışması’nın dört yıllık çalışmaların özeti kapsamında video gösterimi yapıldı. Kulüp Başkanı Naz Özcan’ın açış konuşmasından sonra Özel Sezin  Kurucu Temsilcisi Nedim Güzel “Gelecek ve Farkındalık” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Vefa Deniz Unan’ın piyano dinletisinin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver’in “Tasarım Kavramına Bir Bakış” konulu sunumuyla program devam etti.


Özel Sezin Lisesi’nin yarışma dışında tutulan  “Fade Away”,  adlı sunumu ilgiyle izlendi. Özellikle 4.sınıf öğrencimiz Azra Çetin’in kendisinin hazırlayıp iPad üzerinde gerçekleştirdiği “Dijital Çizgi Roman” sunumu teknolojinin eğitimde başarıyla kullanılabileceğine özgün bir örnekti.

Yarışmacı Okulların Senaryo Özetleri

Üsküdar Amerikan Lisesi yarışma senaryosunda, gelecekte yaşamın hız kazanacağı, bugün sorun olarak görülen konuların çözümleneceği ancak bu hızlı yaşam içinde iletişimin kaybedileceği vurguladı .Buna gore değerlerin kaybedilmeden gelecek tasarımlarının yapılması gerektiği belirtildi.

Özel Darüşşafaka Lisesi “Organ Çiftliği” adlı senaryosunda teknolojinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisini vurguladı. Teknoloji gelişse bile bir dokunuşla gönderilen öz geçmişe alınan yanıtın 1960’tan 2063 Türkiye’sinde değişmediğine de değinildi ve teknoloji hızıyla insan davranışlarının paralel değişmediği  belirtildi.


Özel Alev Lisesi “Geleceğin Çocukları, Çocukların Geleceği” adlı senaryoda  günümüz çocuklarının geleneksel oyunlarla sağlıklı iletişim kurduklarını ve paylaşım içinde olduklarını bilgi ve birikimlerini bir sonraki nesle bire bir aktarabildiklerini, gelecekte bu durumun mümkün olmadığını bir zaman makinası örneğiyle vurguladı. Gelecekte  teknolojinin  uzağı yakınlaştırırken yakını uzaklaştıracağı anlatıldı.

Özel Okan Lisesi “Tarih Gelecekten Konuşuyor” adlı senaryosunda geçmişini bilmeyen bir toplumun gelecekle ilgili yorum yapamayacağını belirtti. Çevre sorunlarında doğa insan ilişkisinde merkezin insan olduğu, gelecekte teknolojinin insanı olumlu etkileyebileceği, ailenin toplumun temeli olduğu ve değerlerin kaybedilmemesi gerektiği  vurgulandı.

Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, dünya kurulduğundan bu yana teknolojik alanda başarılar kaydettiğimizi, yüzyıllarca olaylara pragmatik yaklaştığımızı, aslında yapılacak şeyin eleştirmek, bunu yüksek sesle yapmak ve duyarlı olmaktan geçtiğini vurguladı. İnsan olarak “ben”lerimizi “biz”lere çevirmenin dünyayı güzelleştireceği üzerinde duruldu. “Dünya biziz, dünyayı zincirlere biz vurduk, biz kurtaracağız.Dünyayı değiştirmek ve geliştirmek için bir kişi gereklidir o da sensin.” sloganıyla sunum sona erdi.

TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi, senaryosunda  insanın kimliğini oluşturken, iletişim kurarken, yaratıcılığını kullanırken gelişimin,   insan odaklı olması gerektiğini, gelecek tasarımında  dengeye önem verilmesi düşüncesini savundu.


Birbirinden ilginç yaklaşımlarıyla bizleri farklı düşüncelere yönlendiren,  “50 Yıl Önceden 50 Yıl Sonraya” temalı Fütürist Senaryo Yarışması’nın konuşmacılarından Nedim Güzel, geleceğin tek başına teknolojiden ibaret olmadığını, farkındalık yaratmakla tasarlanabileceğini,   teknolojide  kullanım alanlarının ve becerinin önemli olduğunu vurguladı. Tasarımlar yapılırken geçmişi yok saymayan, ayakları yere basan bir  plan yapılması  gerektiğini belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, “Tasarım Kavramına Bir Bakış” konulu sunumunda,  fütürizm,  gelecekle ilişki kururken ne  olacağını öngördüğü gibi nasıl olması gerektiğini de tasarlar; çünkü sağlık, hukuk, iktisat gibi sosyal sistemin tasarlanması da nasıl olması gerektiği sorusunu içinde barındırır, dedi.

Eğitim ve Kariyer Danışmanı Oktay Aydın, “Geleceğin Meslekleri ve Kariyer Planlaması” konulu sunumunda fizyolojik ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kişinin kendini gerçekleştirebileceğinin mümkün olduğunu  belirtti.Bugün olduğu gibi gelecekte de kendini tanıma, öz güven, dinleyebilme,yararlı olma, iletişim, iş birliği, analitik düşünce, yaratıcılık, yabancı dil, bilgisayar kullanımı, iş dünyasının gerçekleri, dinamizm, ülkeye ve dünyaya duyarlı olmanın geçerli olduğunu söyledi.Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Habip, gençleri erken yaşta temel bilimlere çeken projesinde takım çalışması yaparken sonuç odaklı değil süreç odaklı olmanın öneminden söz etti, olumlu değişim için üretime dayalı yaşamın tercih edilmesi üzerinde durdu.

 5. Fütürist Senaryo Yarışması’nın ilk gününü, senaryoların değerlendirilmesini ve ödül törenini, “-50/+50 Bakış Açısıyla Gelecek ” konulu forumu ikinci günde gerçekleştirmek üzere sona erdirdik.5. Fütürist Senaryo Yarişmasi 2. Gün Özeti


“5. Fütürist Senaryo Yarışması”nın ikinci gününde programımız, yarışmacı okulların saat 09.30’da okulumuz tiyatro salonunda yerlerini alması ve ardından ilk günü özetleyen video sunumuyla başladı.

Güne ritimle başlamak, günün ritmini ve kendi içimizdeki ritmi yakalamamızı kolaylaştırmak üzere okulumuz öğrencileri “Beat With Sezin” adlı bir perküsyon gösterisi sundular.

Birinci gününü önemli etkinliklerinden biri olan “Back To The Future” çalıştaylarımızın sonuç bildirgeleri okundu. Çalıştay sözcüleri bildirgelerde gençlerin çalıştıkları konulara ilişkin öne çıkan görüşleri şöyle sıraladılar:

“Da Vinci” çalıştay grubu:
Teknoloji ve sosyal medya insanları birbirinden uzaklaştırmakta ve iletişimin kopmasına sebep olmaktadır. Küçük yaşta alınan bilinçli eğitim ve teknolojinin doğru kullanılması, iletişim sorunlarını çözecektir. Doğru kullanılan teknolojinin yardımıyla insanların refah seviyesi artacaktır ve bu da insanların arasında huzur ve mutluluğu sağlayacaktır.


“Mozart” çalıştay grubu
Su sorununa çözümler aranarak suyun kimyasal yolla çoğaltılması, büyük su kütlelerinin arıtılması ve insanların tüketimle ilgili bilinçlendirilmesi üzerinde duruldu. Dünyanın açlık sorununa invitro et çözümü getirildi. Tıp alanında ise kök hücre tedavisinin ilerletilmesi ve geliştirilmesi üzerinde duruldu. Eğitimle ilgili de çocukların küçük yaşta yetenek ve ilgi alanlarının saptanarak onları başarılı olabilecekleri bir alana yönlendirme gereği vurgulandı.

Bradbury”  çalıştay grubu
Önümüzdeki 50 yıl içinde teknolojinin gelişmesinden doğacak hastalıklara yine gelişen teknoloji ile çare bulunabileceği saptandı. İnsanlar arası iletişimin güçlendirilmesi için duygusal pazarlamacılığın geleceğin mesleği olabileceği düşünüldü. İnsan beyninin daha çok keşfedilmesi,  yapay zekayla oluşturulmuş robotlara insan özellikleri katılması  ve teknolojik aletlerin topluma yararlı ve kullanışlı hale getirilmesi uzgörüldü.Eğitimin  hayata yönelik olması, insani değerlerin öne çıkarılması sonucunda  insanın teknoloji zaafının önüne geçilebileceği vurgusu yapıldı


 “Hawking” çalıştay grubu
Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan organ nakli meselesine yapay organ fikri ve bunu destekleyen teknolojilerle çözüm getirildi.50 yıl sonraki eğitim sisteminde kişisel gelişimin öneminin artacağı vurgulandı Eğitim sisteminde teknolojik araçların kişiyi tembelliğe itmekten çok insana kolaylık sağlayacağı ve verimli çalışma alanları üretmede yardımcı olacağı öngörüldü.

Oluşturulacak yapıların, nüfus artışı da düşünülerek, zeminden az alan kaplayan ve sağlam deprem tedbirleriyle yukarı doğru uzanan şekilde olması hedeflendi. Gelecekte gelişen teknolojiyle birlikte insanlar arası doğrudan ilişkilerin azalacağından duyulan kaygı belirtildi.
  İnsanların kültürel ve geleneksel olarak birbirleri arasındaki iletişimi koruyarak bu kaygının aşılabileceği söylendi. Geleceğin sanat ve kültürel geçmişten yararlanarak tasarlanabileceği önerildi

“Tesla ”  çalıştay grubu
Gelecekte elektronik ağırlıklı sanat anlayışının oluşacağı ve bunun doğal bir süreç olarak gelişeceği konusunda fikir birliği sağlandı. Araç olması gereken teknolojinin bugün amaç olduğu;  gelecekte tıp, müzik, iletişim vb. alanlarda gerçek işleviyle karşımıza çıkacağı vurgulandı. İnsanın “maymun iştahlılığından dolayı” teknolojinin yanlış kullanımının devam edeceği belirlendi. Ancak insanın bunu bir doğal denge çerçevesinde yaşadığında sorun olmayacağı sonucuna varıldı.


Özel Sezin Lisesi öğrencileri Gülhis Canpolat’ın kurgusu ve Birsu Küçükdeveci’nin yapımıyla "100 Yılda Gelecek” adlı çalışma,  fütürist bir bakış açısıyla sunuldu. Birsu Küçükdeveci konuşmasında geçmişin bugünü, bugünün de geleceği hazırladığını hatırlatarak ürettiğimiz her şeyin gelecekte önemi, etkisi ve yeri olacağı üzerinde durdu.

Konuklarımız arasında, yarışmacı okulların öğrencileri ve danışman öğretmenlerinin yanı sıra,  bilgiyi yaşamla buluşturan ve insana hizmeti amaçlayan çabalarıyla uzmanlaşmış akademisyenler de vardı. ODTÜ Eğitim Fakültesi ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi, Prof. Dr.  Soner Yıldırım, internetin ve sosyal ağların kullanımında faydaların yanı sıra zararlarının da olduğunu belirterek gençlerin interneti kullanırken bilinçlenmeleri gerektiği üzerinde durdu.


“-50 +50 Bakış Açısıyla Gelecek” konulu forumu Moderatör Profesör Dr. Soner Yıldırım yönetti. Forumda eğitimin her dönem için önemli olduğu, birey ve toplumu gözeten bir eğitim anlayışının önemsenmesi gerektiği fikri öne çıktı. 
5. Fütürist Senaryo Yarışması’na katılan okulların öğrenci ve öğretmenlerine katılım belgeleri verildi.
Etkinliğe katılan altı okula katılım belgeleri verildikten sonra yarışmanın sonuçları açıklandı. Jürinin değerlendirmesine göre;

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi birinciliği aldı.
Özel Saint Joseph Fransız Lisesi ikinciliği
Özel Alev Lisesi üçüncülüğü


Özel Üsküdar Amerikan Lisesi'nin Birincilik Sevinci


Yarışma İkinci Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi


Yarışma Üçüncüsü Özel Alev Lisesi

Çalıştay birinciliği ise “Hawking” çalışma grubuna verilmiştir.

“5. Fütürist Senaryo Yarışması”, tüm okulların bir arada olduğu kutlama, fotoğraf çekimi ve önümüzdeki yıl yarışmanın altıncısıyla bir arada olma arzusuyla sona erdi. 
z.

6. FSY Hakkında | Özel Sezin Okulu | 1. FSY | 2. FSY | 3. FSY | 4. FSY |5. FSY | Katılım & Kayıt | Videolar | Fotoğraflar | Medyada FSY | İletişim