ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEN KURUM

ÖZEL SEZİN LİSESİ- FÜTÜRİZM KULÜBÜ

KONUSU

GELECEKTE SANAT

 

AMACI

·      Soran, sorgulayan, geleceğe ilişkin sorumluluklarını bilen ve tartışan gençler yetiştirmeyi,

·      Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerimizin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerini,

·      Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ortamlarda bulunan ve eğitim gören gençlerin arasındaki dostluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi,

·      Gençlerin; kendilerini ilgilendiren konularda daha duyarlı ve bilgili olmalarını sağlamayı,

·      Sorunları belirleme, çözme, yaratıcı düşünme ve tartışma becerilerini geliştirmeyi,

·      Gençlerin birlikte çalışarak, çalışma sonuçlarını raporlayabilmelerini,

·      Geleceğin şekillenmesinden sorumlu olduğunu bilen, kişisel ve toplumsal yol haritaları çizebilen, geleceği tasarlayabilen gençler olmalarına katkı sağlamayı,

·      Öğrencilerimizin dikkatlerini, hayallerini geleceğin onlar tarafından yaratılacak müthiş potansiyeline yönlendirmeyi,

·      Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi, araştırmalarda bilimselliğe öncelik verilmesini hedeflemekteyiz.

 

TÜRÜ VE İÇERİĞİ

·         ÇALIŞTAY: Öğrencilerin gruplar halinde verilen konuları tartışarak manifesto oluşturmaları.

·         SENARYO YARIŞMASI: Fütürist senaryo oluşturulması ve ürünlerin sergilenmesi.

·         FORUM:  Etkinliğin içerisinde tüm katılımcılarla beraber “Gelecekte Sanat” konulu bir forum düzenlenmesi.

 

HEDEF KİTLE

İstanbul İlindeki liselerin öğrencileri

ETKİNLİK TARİHLERİ

13 Mayıs 2016 – Tasarım ve Bilgilendirme Toplantısı

13 Haziran 2016 – Çalıştay Toplantıları ve Manifestoların Oluşturulması

08 Aralık 2016 – Senaryo Sunumları, Değerlendirme ve Ödül Töreni

 


 
6. FSY Hakkında | Özel Sezin Okulu | 1. FSY | 2. FSY | 3. FSY | 4. FSY |5. FSY | Katılım & Kayıt | Videolar | Fotoğraflar | Medyada FSY | İletişim